http://www.publika.md/exclusiv-unde-a-disparut-arsenie-si-cum-raspunde-acuzatiilor-lui-dan-balan_1412641.html

 

EXCLUSIV! Unde a dispărut Arsenie şi cum răspunde acuzaţiilor lui Dan Bălan

 

Multă lume se întreabă unde este Arsenie. După ce a dispărut din vizorul presei, au existat tot feluri de zvonuri: unii susţineau că ar fi în Rusia, alţii vorbeau de România. Până la urmă, însă, am reuşit să obţinem un interviu în exclusivitate cu el şi, astfel, am putut afla informaţia din prima sursă.

"La vita e bella", asta ar putea să spună cu certitudine şi Arsenie, care s-a aflat o lungă perioadă în Italia, în timp ce fanii îl dădeau în căutare. "Un an şi jumătate, aproape doi, am fost plecat în Italia. Am stat acolo, am lucrat cu producători italieni, de fapt, a fost o lipsă constructivă, pentru că am pregătit mai multe materiale", a relatat interpretul.

Recent, artistul a lansat o piesă nouă, "Aqua marina", şi speră să realizeze şi un videoclip: "Probabil o să fac un videoclip, dar mai aştept puţin să văd dacă oamenilor le place această piesă. Dacă o să am un videoclip, o să fac prezentarea şi în Moldova".

Ocupat cu munca de artist, Arsenie spune că viaţa personală i-a rămas oarecum pe locul doi, deşi spune că e pregătit să întemeieze o familie: "Sunt pregătit să întemeiez o familie, copii mai târziu".

Arsenie s-a referit şi la acuzaţiile fostului său coleg de trupă, Dan Bălan, care, anterior, afirma că cei doi sunt iresponsabili şi nu vroiau să muncească. În timp ce Radu Sârbu a spus că vrea să-l dea în judecată, Arsenie este mai rezervat.

"Ceea ce face acum este un alt punct de vedere. După atâţia ani, el acum se încurcă în declaraţii. Înainte a spus una, acum alta. Înainte spunea că băieţii nu vor să muncească că el vrea un alt nivel, dar acum vine cu nişte declaraţii nefondate, să îl dau în judecată nu am de gând şi îi urez tot succesul din lume", a menţionat interpretul.

Arsenie spune că, în curând, va lansa o piesă nouă, în limbile engleză şi spaniolă. Întâmplător sau ba, anunţul vine după ce Dan Bălan a lansat piesa Lendo Calendo. Interpretul mai vrea să filmeze un videoclip şi, totodată, intenţionează să formeze un nou duet. "Am făcut mai multe piese, mai multe colaborări", a precizat acesta.

 

Translation by Google

 

EXCLUSIVE! Where did such alleged Arsenie and Dan Balan


Many people are wondering where Arsenie. Having disappeared from broadcast media, there have been all kinds of rumors: some claimed that they had in Russia, others speak of Romania. Eventually, however, I managed to get an exclusive interview with him so I could learn first-hand information.


"La vita e bella", it might say with certainty and Arsenie, who was a long time in Italy while fans gave him in the search. "A year and a half, almost two, I was away in Italy. I was there, I worked with Italian manufacturers, in fact, was a lack constructive, because we prepared several materials," the singer said.


Recently, the artist released a new track, "Aqua Marina" and hopes to make a video: "Probably going to do a video, but wait a little longer to see if people like this song. If I have a video, I will do the presentation in Moldova ".


Busy with work by the artist, says Arsenie personal life has remained somewhat in second place, though says he's ready to start a family: "I'm ready to start a family, children later".
Arsenie referred to the allegations of his former bandmate, Dan Balan, who previously said that the two are irresponsible and did not want to work. While Radu Sirbu said he wants to sue, Arsenie is more reserved.


"What we do now is another point of view. After so many years, he is now entangled statements. Before said one, now another. Before saying that boys do not want to work because he wants a different level, but now comes with some unfounded statements, to sue not going and I wish all the success in the world, "said the interpreter.


Arsenie said, will soon launch a new song in English and Spanish. Coincidentally or ba, announcement comes after Dan Balan released the song "Lendo Calendo". Broadcaster wants to film a video and also plans to form a new duet. "I have several songs, more collaboration," he said.